Idegrundlag


Denne side er ikke opdateret mere gå til vores nye side klik her - torrild.dk - lokalraad!

Borgernes engagement i lokalråd kan være en måde at virkeliggøre demokratiske idealer om aktivt medborgerskab.

Ved at deltage i dialogen knyttes borgerne tættere til deres lokalområde, og det kan være med til at styrke følelsen af lokalt fællesskab og sammen-hængskraft


Kommunernes Demokratiprogram, Februar 2010


rrild Lokalråd, for